74 PUCHAR PKL w narciarstwie alpejskim 2019

0
564
74 Pucharze PKL Kasprowy Wierch 2019 - plakat

Mając na uwadze popularyzację i upowszechnianie aktywnego wypoczynku i podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego. 13 kwietnia PKL zaprasza na slalom gigant o puchar w narciarskie alpejskim.

Start zawodów w kotle Gąsienicowym o 9:30, dla zwycięzców atrakcyjna nagrody, nagroda główna SKIPASS sezonowy.

REGULAMIN 74 PUCHARU PKL S.A. – 2019 W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM / slalom gigant

Organizator: Polskie Koleje Linowe

Cel zawodów: Celem zawodów popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach, integracja środowiska jest narciarskiego, podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego oraz promowanie PKL S.A. jako wiodącej firmy w branży kolei linowych w Polsce.

Termin zawodów: 13.04.2019
Zapisy: e-mail: zawody@pkl.pl
Info: 22 4446635

Opłaty startowe:
Aby znaleźć się na liście startowej, należy w ustalonym terminie tj.do dnia 10.04.2019 wnieść opłatę startową na konto PKL S.A. Bank Pekao S.A. Nr konta: 06 1240 2294 1111 0010 5280 9238
w wysokości :
wpisowe pracowników PKL i ich rodzin 40,00 zł
wpisowe w pozostałych grupach 50,00 zł
tytuł: Puchar PKL
Wpisowe obejmuje: ubezpieczenie oraz gorący posiłek na stacji górnej KL KW

Ski pass na przejazd będzie można wykupić od godz. 7.3o w kasach Kużnice, przed zawodami, równocześnie tutaj będą wydawane numery startowe.
Cena ski passu 4h 66zł+ kaucja 10 zł

W przypadku rezygnacji własnej lub braku możliwości rozegrania zawodów z powodów niezależnych od organizatora nie przewiduje się zwrotu opłaty startowej.

Losowanie:
Odbędzie się w przeddzień zawodów tj. 12.04.2019ro godz. 14.oo w budynku PKL I piętro sala konferencyjna ul. Krupówki 48, Zakopane -w kolejności startujących grup.

Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN–jeden przejazd.

Start godz. 9.30na stoku w kotle Gąsienicowym.

Kolejność startu:PRACOWNICY:
1. Pracownicy kobiety GRUPA I
2. Pracownicy mężczyźni GRUPA I
3. Pracownicy mężczyźni GRUPA II
4. Pracownicy mężczyźni GRUPA III
5. Pracownicy mężczyźni GRUPA IV
6. Pracownicy kobiety –snowboard
7.Pracownicy mężczyźni snowboard

GRUPA OGÓLNA:
1. Grupa ogólna kobiet
2. Grupa ogólna mężczyzn powyżej 50 roku życia
3. Grupa ogólna mężczyzn
4. Grupa RACE mężczyźni –zawodnicy posiadający ważną licencję FIS lub PZN lub będący w okresie 3 letniej karencji zawodniczej
5. Grupa RACE kobiety –zawodnicy posiadający ważną licencję FIS lub PZN lub będący w okresie 3 letniej karencji zawodniczej

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów ze względu na panujące warunki atmosferyczne i śniegowe.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując odnośne oświadczenie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda osoba startująca w zawodach musi posiadać kask ochronny na głowie podczas przejazdu slalomu giganta.

Członkowie rodzin kolejarzy linowych startują w grupach ogólnych.

Wyniki
We wszystkich grupach wiekowych zostanie ustalona kolejność miejsc wg rzeczywistego czasu przejazdu.

Zwycięzca:
Zwycięzcą „Pucharu PKL S.A. –2018”w każdej grupie wiekowej zostaje zawodnik, który osiągnął najlepszy czas przejazdu. W przypadku uzyskania przez zawodników takiego samego czasu, stosujemy zasadę ex aequo.

Klasyfikacja z przelicznikiem wiekowym:

W GRUPACH:
– ogólna kobiet
– ogólna mężczyzn do 50 lat
– ogólna mężczyzn powyżej 50 lat.
zostaną wyłonieni zwycięzcy zastosowaniem przelicznika wiekowego.

Dekoracja:
W każdej grupie zwycięzcy otrzymują puchary.
Miejsca : 1 -3 puchary + upominki
Nagrody : zapewnia PKL

Zwycięzcy grup ogólnych w klasyfikacjach:
– czas przejazdu
– czas z przelicznikiem
Zostaną nagrodzeni sezonowa karta na przejazd KL Kasprowy, KL Gąsienicowa i KL Goryczkowa.

Dodatkowo pośród wszystkich uczestników zostaną wylosowane nagrody specjalne: Warunkiem otrzymania wylosowanej nagrody jest obecność podczas losowania.

Podsumowanie i ogłoszenie wyników oraz dekoracja odbędzie się w 2 godziny po zakończeniu zawodów.

Podział na grupy wiekowe pracownicy:
KOBIETY
GRUPA KOBIET 18 lat –… (2001-…)
W przypadku zgłoszenia mniej niż. 8 osób w grupie, jury zawodów może podjąć decyzję o łączeniu grup.

MĘŻCZYŹNI
GRUPA I 56 lat i więcej (1963-……)
GRUPA II 46 -55 lat (1973-1964)
GRUPA III 36 -45 lat (1983-1974)
GRUPA IV 18 -35 lat (2001–1984)

W przypadku zgłoszenia mniej niż. 8 osób w grupie, jury zawodów może podjąć decyzję o łączeniu grup.

Klasyfikacja TEAM PKL:

Każda jednostka PKL może wystawić team składający się z 3 osób, w tym co najmniej 1 kobieta.

Każda jednostka może zgłosić więcej niż 1 team.
1. Krupówki Biuro
2. Kasprowy Wierch
3. Gubałówka
4. Palenica
5. Mosorny Groń
6. Góra Żar
7. Góra Parkowa
8. Jaworzyna Krynicka

Do klasyfikacji teamowej liczy się suma czasów uzyskanych przez członków teamu.
W przypadku braku kobiety w teamie, liczą 2 najlepsze czasy członków teamu oraz doliczony zostanie najsłabszy czas kobiety biorącej udział klasyfikacji teamowej.
W przypadku braku kobiety z grupy pracowników, dopuszcza się uczestnictwa kobiety z rodziny pracownika.

Podział grup ogólnych:
GRUPA KOBIET 18 lat -… (2001-…)
GRUPA MĘŻCZYZN OLD BOYS 50 lat -…(1969-…)
GRUPA MĘŻCZYZN 18 lat –49 lat(2001-1970)